در دنیای کنونی، اهمیت فضای دیجیتال و شبکه‌های اجتماعی، روز به روز در حال افزایش است و این مسئله تاثیر عمیقی بر روند کسب و کارها داشته است. از طرف دیگر، مصرف‌کنندگان نیز کنترل بازار را به دست گرفته‌اند. با این حال، در تحقیقی که اخیراً صورت گرفته، از مردم درباره آنچه که بر نحوه خریدشان تأثیر می‌گذارد سوال شده است. یافته‌ها اشاره بر این موضوع داشته که 70 درصد آنها، از پیشنهاداتی که در فضای آنلاین توسط دوستان و خانواده شان دریافت می‌کنند بهره می‌برند.

مطالعه اخیر فوربز Forbes مؤید این یافته‌ است. چرا که در آن، 80 درصد افراد مورد مطالعه به دنبال تجربه‌های جدید برمبنای پیشنهادات دوستانشان هستند و 74 درصد آنها، دوستانشان را تشویق به تجربه محصولات جدید می‌کنند. علی‌رغم همه‌ی اتفاقاتی که در شبکه اجتماعی در حال وقوع است، ما می‌توانیم آنها را مدیریت کنیم و با سیستم‌های سریع بازاریابی، تلاش کنیم که بر تصمیم‌گیری آنها تأثیر بگذاریم.

 

این تحقیق روندهای مهم دیگری را نیز آشکار کرده است. 42 درصد از مردمی که تجربه منفی نسبت به محصولات و خدمات دارند، مشکلات خود را بصورت آنلاین به اشتراک می‌گذارند. به عنوان مدیران و کارآفرینان جامعه، ما باید از شبکه های اجتماعی برای مدیریت نظرات منفی و نیز شناخت فرصت های جدید بازاریابی استفاده کنیم.

IBM اثراتی را که شبکه‌های اجتماعی جدید در بازارهای دیجیتال دارند، در قالب چالش “هر”  آورده است. این چالش بیان می‌دارد که امروزه، مصرف‌کنندگان به دنبال اطلاعات مرتبط و دسترسی به شرکت شما در “هر”جایی از جهان و “هر”زمان دلخواه و با “هر”دستگاه دلخواهی هستند. در حالی که چالش “هر ” به راحتی قابل بیان است، اما نیازمند حل 4 مسئله است.

اول آنکه ما باید مشتری‌محور باشیم و اطلاعات را به بهترین نحو در اختیار آنها بگذاریم. دوم، ما باید به طور جامع، تجربه های مشابهی را فارغ از نوع تکنولوژی که آنها استفاده می‌کنند، برایشان فراهم کنیم. سوم، ما باید سریع باشیم. چهارم ما باید مصرف کننده محور باشیم چرا که آنها کنترل بازار را در دست دارند. IBM در تحقیقی که در سال 2014 از 1700 مدیرعامل که در 65 کشور جهان مشغول به کار بودند انجام داده است، دریافت که مدیران اجرایی بر اهمیت شبکه‌های اجتماعی، برای ایجاد ارتباط با نسل جدید مصرف کنندگان و کارکنان تأکید دارند. رشد سریع شکبه‌های اجتماعی، موجب افزایش 256 درصدی سرمایه گذاری در این حوزه شده است. در حالی که رسانه های تبلیغاتی سنتی تنها 61 درصد رشد داشته اند. کسب و کارها روز به روز به این مسئله پی برده‌اند که نیازمند یک استراتژی جامع از شبکه‌های اجتماعی برای افزایش سهمشان از بازار جدید و ایجاد یک رابطه قوی تر با مشتریان و کارمندانشان هستند.

 در حالی که آگاهی مدیران نسبت به اهمیت شبکه‌های اجتماعی رو به افزایش است، IBM دریافته که مدیران بازاریابی در حال تلاش برای مقابله با تاثیر رسانه های اجتماعی، بیگ دیتا و رشد کانال های بازاریابی هستند.

تحقیق IBM همچنین نشان می‌دهد که مدیران بازاریابی در تلاش برای یافتن بازگشت سرمایه (ROI) حاصل از سرمایه‌گذاری روی شبکه‌های اجتماعی هستند. زمانی که از مدیران بازاریابی در مورد چالش‌های بازاریابی‌شان سوال شد، 63 درصد آنها اذعان داشتند که بازگشت سرمایه (ROI) بازاریابی مهم ترین معیار موفقیت است که رابطه نزدیکی با تجربه مشتری نیز دارد. امروزه سازمان ها نیازمند اندازه‌گیری ارزش سرمایه‌گذاری شان بر روی شبکه‌های اجتماعی هستند.

تحقیق دیگری از IBM، تاکید بر افزایش اهمیت شبکه‌های اجتماعی در آمیخته‌ی بازاریابی دارد. یافته ها حاکی از آن است که 16% آنها از شبکه‌های اجتماعی برای درگیر کردن مشتریان استفاده می‌کنند و 57% نیز شبکه‌های اجتماعی را به عنوان بستری که لازم است در آینده نزدیک توسعه دهنده درنظر گرفته‌اند. بیش از نیمی از مدیران اجرایی، شبکه های اجتماعی را به عنوان روشی اولیه برای درگیر کردن مشتریان در 5 سال آینده می‌دانند. در نتیجه شبکه‌های اجتماعی یکی از مهم‌ترین بخش های استراتژی بازاریابی در آینده نزدیک خواهد بود.

بر طبق این مطالعه، 20 درصد از شرکت‌های جهان دارای استراتژی بازارابی شبکه اجتماعی با ROIهای قابل اندازه گیری هستند. در اینجا چالش این است که اگر دنیا در حال حرکت به سمت شبکه‌های اجتماعی به عنوان راهکار اولیه برای افزایش سهم بازار و ایجاد ارتباط بوده و موفقیت کسب و کار با ROIهای بازاریابی اندازه‌گیری می‌شود، بنابراین ما نیازمند استراتژی‌هایی از شبکه اجتماعی هستیم که به ما اثرگذاری شبکه اجتماعی را با یک ROI دقیق از سنجه‌های کسب و کار ارائه دهد تا مدیریت و سرمایه‌گذاری بر بازاریابی شبکه اجتماعی را توجیه کنیم. این یکی از اهداف بازاریابی تخصصی است.

به طور خلاصه، شبکه‌های اجتماعی، موبایل و بیگ دیتا کسب و کارها را از تمرکز بر روی 4P  سنتی بازاریابی (محصول، قیمت، مکانِ توزیع و ترویج) به سمت 4C شبکه‌های اجتماعی تغییر داده است. این 4C عبارتند: از محتوا (Content)؛ مرتبط بودن آن به هر شخصی که درگیر می‌کنیم. ارتباط(connecting)؛ درگیر شدن تنها از طریق رسانه ای که آنها استفاده می‌کنند. اجتماع(community)؛ فهم اهمیت ارتباط نفر به نفر. گزنیش (curating)، توسعه محتوایی که آنها را فوری درگیر کند. امروزه لازم است که ما اثر شبکه‌های اجتماعی روی کسب و کار خود را درنظر بگیریم. همان طور که در حال گذار از 4P به سمت 4C هستیم.